Choose your language
Home  /  Expecting Parents  /  How do I get a NIFTY™ test?

How do I get a NIFTY™ test?

NIFTY™ hiện có mạng lưới với hơn 2000 đối tác lâm sàng ở 52 quốc gia. Tại Việt Nam, Phòng Xét nghiệm Y khoa Kỹ thuật cao thuộc Công ty TNHH ISOLABO là đại lý nhượng quyền chính thức duy nhất phân phối dịch vụ xét nghiệm NIFTY™.

Xin vui lòng liên hệ với ISOLABO tại địa chỉ http://isolabo.vn hoặc điện thoại 0888882211 để được tư vấn bác sĩ tư vấn NIFTY™ gần bạn nhất.

Quy trình xét nghiệm

  1. Lên lịch gặp bác sĩ chuyên khoa và tham vấn về xét nghiệm NIFTY™.
  2. Nếu thấy hài lòng bạn hãy yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm (NIFTY™ chỉ cần lấy máu mẹ).
  3. Tham vấn kết quả NIFTY™ của bạn với bác sĩ chuyên khoa trong vòng 2 tuần.

Lưu ý, nếu bác sĩ của bạn chưa cung cấp NIFTY™, bạn và bác sĩ hãy liên hệ http://isolabo.vn hoặc điện thoại 0888882211.

Share this article: