Chọn ngôn ngữ
Home  /  Dành cho nhân viên y tế  /  Quy trình NIFTY™

Quy trình NIFTY™

Xét nghiệm NIFTY™ đơn giản và an toàn cho bệnh nhân của bạn.

  1. Tư vấn di truyền cho bệnh nhân và ký bản đồng ý xét nghiệm NIFTY™.
  2. Lấy 10 mL máu tĩnh mạch cánh tay của thai phụ.
  3. Nếu có thể tiến hành tách huyết tương ngay (không bắt buộc).
  4. Cho mẫu máu / huyết tương vào gói mẫu xét nghiệm NIFTY™.
  5. Gửi túi đựng mẫu xét nghiệm đến Phòng Xét nghiệm Y khoa Kỹ thuật cao ISOLABO (http://isolabo.vn). ISOLABO là đại lý duy nhất được ủy quyền phân phối xét nghiệm NIFTY™ tại Việt Nam.
  6. Mẫu được giải trình tự tại phòng xét nghiệm NIFTY™.
  7. Nhận kết quả xét nghiệm sau 10 ngày làm việc.
  8. Thực hiện tư vấn di truyền sau xét nghiệm cho bệnh nhân.

Nếu bạn chưa phải là nhà cung cấp xét nghiệm NIFTY, vui lòng email đến

hoặc Phòng Xét nghiệm Y khoa Kỹ thuật cao ISOLABO (http://isolabo.vn),

Chia sẻ bài viết này: